Høyesterett - straff

Rekkevidden av forbudet mot pyramidespill

Høyesteretts dom 15.12.2009, HR-2009-02343-A, (sak nr. 2009/1255), straffesak, anke over dom Lotteriloven § 17, jf. § 16 A (advokat Terje Grønn) og B (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Eirik Lereim)

Foretaksstraff for brudd på dyrevernloven

Høyesteretts dom 15.12.2009, HR-2009-02344-A, (sak nr. 2009/1411), straffesak, anke over dom Straffeloven § 48 a og b, dyrevernloven § 5 a, jf. § 2, jf. § 3 Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Svein Holden) mot X AS (advokat Harald Stabell)

Drosjesjåførs medvirkning til ran

Høyesteretts dom 24.11.2009, HR-2009-02210-A, (sak nr. 2009/1275), straffesak, anke over dom A (advokat Halvard Helle) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Katharina Rise)

Overtredelse av instruks om føring av fangstdagbok

Høyesteretts dom 19.11.2009, HR-2009-02180-A, (sak nr. 2009/1389), straffesak, anke over dom Forvaltningsloven § 39 A og Xs Rederi ANS (advokat Kenneth Mikkelsen) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Harald Grønlien)

Straffutmåling for medverknad til innførsel av ecstasytablettar

Høgsteretts dom 12.11.2009, HR-2009-02144-A, (sak nr. 2009/809) og (sak nr. 2009/810), straffesak, anke over dom Sak nr. 2009/809 A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Ingrid Johansen) Sak nr. 2009/810 B (advokat Mette Yvonne Larsen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Ingrid Johansen)

Straffutmåling for grov narkotikaforbrytelse

Høyesteretts dom, 29.10.2009, HR-2009-02057-A, (sak nr. 2009/1318), straffesak, anke over dom A (advokat Gunnar K. Hagen) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Erik Erland Holmen) Straffeloven § 162 første og andre ledd

Straffutmåling for grov familievold

Høyesteretts dom, 23.10.2009, HR-2009-02021-S, (sak nr. 2009/983), straffesak, anke over dom A (advokat Tore Angen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Per Morten Schjetne) Straffeloven § 219 andre ledd

Om anvendelsen av straffeloven § 229

Høyestertts dom, 16.10.2009, HR-2009-01969-A, (sak nr. 2009/1316), straffesak, anke over dom A (advokat Erling O. Lyngtveit) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Torstein Hevnskjel) 

Fartsoverskridelse

Høyesteretts dom, 07.10.2009, HR-2009-01915-A, (sak nr. 2009/1163), straffesak, anke over dom A (advokat Erik Keiserud) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Lasse Qvigstad)

Straffutmåling ved overdragelse og erverv av narkotika

Høyesteretts dom 18.09.2009, HR-2009-01827-A, (sak nr. 2009/658), straffesak, anke over dom A (advokat Erling O. Lyngtveit) mot Den offentlige påtalemyndighet (sttsadvokat Beate Rullestad-Jansen) Straffeloven § 162 og § 168  

Arbeid i Norge uten gyldig arbeidstillatelse

Høyesteretts dom 31.08.2009, HR-2009-01716-A, (sak nr. 2009/835), straffesak, anke over dom Utlendingsloven § 47 første ledd bokstav a A (advokat Erling O. Lyngtveit) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Johan Øverberg)

Straffutmåling for grov narkotikaforbrytelse

Høyesteretts dom 31.08.2009, HR-2009-01718-A, (sak nr. 2009/902), straffesak, anke over dom Straffeloven § 162 første og andre ledd Den offentlige påtalemyndighet (kst. førstestatsadvokat Terje Nybø) mot A (advokat Erling O. Lyngtveit)

Forståelsen av alternativet "forleder" i straffeloven

Høyesteretts dom 30.06.2009, HR-2009-01368-A, (sak nr. 2009/754), straffesak, anke over dom A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Stein Vale) Straffeloven § 224 første ledd

Straffutmåling ved brot på utlendingslova

Høgsteretts dom 29.06.2009, HR-2009-01354-A, (sak nr. 2009/662), straffesak, anke over dom A (advokat Harald Stabell) mot Den offentlege påtalemakta (førstestatsadvokat Lasse Qvigstad)  

Spørsmål om tap av føreretten

Høyesteretts dom 29.06.2009, HR-2009-01358-A, (sak nr. 2009/499), straffesak, anke over dom A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Lasse Qvigstad)  

Straffutmåling ved fartsoverskridelse

Høyesteretts dom, 39.06.2009, HR-2009-01355-A, (sak nr. 2009/728), straffesak, anke over dom A (advokat Erling O. Lyngtveit) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Thorbjørn Klundseter)

Straffutmåling for eldspåsetjing

Høgsteretts dom 26.06.2009, HR-2009-01338-A, (sak nr. 2009/645), straffesak, anke over dom A (advokat Gunnar K. Hagen) mot Den offentlege påtalemakta (kst. førstestatsadvokat Ole Bredrup Sæverud)  

Straffutmåling i narkotikasak

Høyesteretts dom 15.06.2009, HR-2009-01220-A, (sak nr. 2009/647) og sak nr. 2009/648), straffesaker, anker over dom A (advokat Nils Aga) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Hilde Stoltenberg) B (advokat Nils Aga) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Hilde Stoltenberg) Straffeloven § 162 1. og 2. ledd

Spørsmål om GBL skal regnes som narkotika

Høyesteretts dom 12.06.2009, HR-2009-01205-A, (sak nr. 2008/1657), straffesak, anke over dom A (advokat Erik Keiserud), B (advokat Gunnar K. Hagen), C (advokat John Christian Elden)  og D (advokat Harald Stabell) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Erik Førde) Narkotikaforskriften § 2 andre ledd

Forelegg for ulovlig fiske

Høyesteretts dom 11.05.2009, HR-2009-00988-A, (sak nr. 2009/211), straffesak, anke over dom R/K X (advokat Svein Kr. Arntzen) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. førstestatsadvokat Ole Bredrup Sæverud)

Vilkår for utlevering av bosnisk statsborger

Høyesteretts kjennelse 07.05.2009, HR-2009-00976-A, (sak nr. 2009/220), straffesak, anke over kjennelse Utleveringsloven § 10 nr. 2 A (advokat Trygve Staff) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Petter Mandt)

To tilfeller av domfellelse for grov utroskap

Høyesteretts dom 29.04.2009, HR-2009-00926-A, (sak nr. 2009/298), straffesak, anke over dom Straffeloven § 276, jf. § 275 A (advokat Bjørn Stordrange) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Henrik Horn)

Inhabilitet

Høgsteretts dom 01.04.2009, HR-2009-00735-A, (sak nr. 2009/477), straffesak, anke over dom Domstollova § 108 A (advokat Berit Reiss-Andersen) mot Den offentlege påtalemakta (kst. statsadvokat Guri Lenth)  

Spørsmål om habilitet - høyesterettsdommer Coward

Høyesteretts kjennelse 03.04.2009, HR-2009-00760-P, (sak nr. 2009/202 og sak nr. 2009/397), straffesaker, anker over dom A (advokat Steinar Thomassen) mot Den offentlige påtalemyndighet og B (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Spørsmål om habilitet - høgsterettsdommar Skoghøy

Høgsteretts orskurd 02.04.2009, HR-2009-00752-P, (sak nr. 2009/202 og sak nr. 2009/397), straffesaker, ankar over dom A (advokat Steinar Thomassen) mot Den offentlege påtalemakta og B (advokat John Christian Elden) mot Den offentlege påtalemakta

Forsøk på grovt bedrageri og dokumentfalsk

Høgsteretts dom 27.03.2009, HR-2009-00703-A, (sak nr. 2009/76), straffesak, anke over dom A (advokat Anders Brosveet) mot Den offentlege påtalemakta (kst. statsadvokat Arild Oma)

For sein levering av sjølvmelding

Høgsteretts dom 26.03.2009, HR-2009-00692-A, (sak nr. 2009/32), straffesak, anke over dom Likningslova § 12-1 nr 1 bokstav d Den offentlege påtalemakta (førstestatsadvokat Morten Eriksen) mot A (advokat Bjørn Rudjord)

Straffutmåling i samband med falske kredittkort

Høgsteretts dom 26.03.2009, HR-2009-00693-A, (sak nr. 2008/1952), straffesak, anke over dom A (advokat Erling O. Lyngtveit), B (advokat Frode Sulland) og C (advokat Gunnar K. Hagen) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Erik Førde)

Spørsmål om samfunnsstraff ved valdtekt.

Høgsteretts dom 13.03.2009, HR-2009-00951-A, (sak nr. 2009/69), straffesak, anke over dom Den offentlege påtalemakta (kst. statsadvokat Elisabeth Deinboll) mot A (advokat Gunnar K. Hagen)  

Dom på vilkår for seksuell omgang

Høgsteretts dom 13.03.2009, HR-2009-00592-A, (sak nr. 2009/64), straffesak, anke over dom Straffelova § 195 første ledd A (advokat Gunnar K. Hagen) mot Den offentlege påtalemakta (førstestatsadvokat Kjerstin A. Kvande)  

Omgjering av tilvisingsavgjerd

Høgsteretts dom 13.03.2009, HR-2009-00593-A, (sak nr. 2009/47), straffesak, anke over dom Straffeprosesslova §§ 53 andre ledd og 321 fjerde ledd A (advokat Gunnar K. Hagen) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Bjørn Aspelund)

Påkjørsel av fotgjenger i fotovergang

Høyesteretts dom 06.03.2009, HR-2009-00556-A, (sak nr. 2008/1897), straffesak, anke over dom Straffeloven § 239 og vegtrafikkloven § 31, jf. § 3 A (advokat Gunnar K. Hagen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Kaia Strandjord)

Krav om subjektiv skyld i narkotikasak

Høyesteretts dom 27.02.2009, HR-2009-00489-A, (sak nr. 2008/1869), straffesak, anke over dom A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Bjørn Olav Aspelund)

Krav til en dommers habilitet

Høyesteretts dom 27.02.2009, HR-2009-00488-A, (sak nr. 2008/1895), straffesak, anke over dom Domstolloven § 108 A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokatembeter Guri Lenth)

Straffutmåling for tre personer for dyrking av cannabisplanter i større omfang

Høyesteretts dom 6.03.2009,  HR-2009-00548-A, (sak nr. 2008/1818), straffesak, anke over dom A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Lasse Qvigstad) Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Lasse Qvigstad) mot A (advokat John Christian Elden), B (advokat Gunnar K. Hagen) og C (advokat Erling O. Lyngtveit)

Straffutmåling for seksualforbrytelse

Høyesteretts dom, 06.02.2009, HR-2009-00326-A, (sak nr. 2008/1726), straffesak, anke over dom Straffeloven § 195 første ledd annet straffalternativ

Grov korrupsjon

Høyesteretts dom 04.02.2009, HR-2009-00302-A, (sak nr. 2008/1550), straffesak, anke over dom A mfl. (advokat Tore Angen) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst.sttsadvokat Tom Bertil Eriksen) Straffeloven § 276b jf § 276a

Foreldelse av straffansvar for å ha oppgitt uriktig navn

Høyesteretts dom 30.01.2009, HR-2009-00289-A, (sak nr. 2008/1799), straffesak, anke over dom A (advokat Gunnar K. Hagen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Stina Sveier Nielsen) Utlendingsloven § 47 første ledd bokstav b

Straffutmåling for blant annet voldsutøvelse

Høyesteretts dom 16.01.2009, HR-2009-00078-A, (sak nr. 2008/1763), straffesak, anke over dom Straffeloven § 229 første straffalternativ jf. § 232 mm. A (advokat Gunnar K. Hagen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Runar Torgersen)  

Straffutmåling for kursmanipulering

Høyesteretts dom 16.01.2009, HR-2009-00081-A, (sak nr. 2008/1514), straffesak, anke over dom Verdipapirhandelloven Den offentlige påtalemyndighet (kst. førstestatsadvokat Thomas Skjelbred) mot A (advokat Pål M. Andreassen)

Til toppen