Høyesteretts ankeutvalg - sivil

Sakskostnader ved ankenekt

Høgsterett ankeutvals vedtak, 26.06.2009, HR-2009-01342-U, (saknr. 2009/955), sivil sak, anke over dom Seadrill Limited (advokat Arne Tjaum) mot Oslo Børs ASA (advokat Erik Keiserud)

Til toppen