Høyesteretts ankeutvalg - straff

Tap av retten til å drive advokatverksemd

Høgsteretts ankeutvals orskurd og vedtak 28.09.2009, HR-2009-01858-U, (sak nr. 2009/1462), straffesak, anke over orskurd Straffelova § 33a A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlege påtalemakta

Begjæring om gjenåpning av oppreisningssak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 28.08.2009, HR-2009-01704-U, (sak nr. 2009/1130), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Arvid Sjødin) mot B og C (advokat John Christian Elden)

Til toppen