Saken gjelder fastsettelse av prosessfullmektigs godtgjøring

Høyesteretts beslutning, 11.06.29., HR-2011-01297-A, (sak nr. 2011/60), sivil sak, begjæring om fastsettelse av godtgjøring

Ingolv Helland mot advokat Halfdan Mellbye

Dommere: Matningsdal, Indreberg, Webster, Noer, Akerlie

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen