Avdeling Straffesaker

Avdeling Straffesaker

Journalistens kildevern

Høyesteretts dom 30.09.2011, HR-2011-01848-A, (sak nr. 2011/970), straffesak, anke over dom A (advokat Vidar Strømme) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Henrik Horn)

Saka gjelder opphaldsforbod i eigen heim

Høgsteretts dom, 13.09.2011, HR-2011-01713-A, (sak nr. 2011/933), straffesak, anke over dom Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Elisabeth Deinboll) mot A (advokat Gunnar K. Hagen)

Saka gjelder straffutmåling for grovt heleri

Høgsteretts dom, 12.09.2011, HR-2011-01690-A, (sak nr. 2011/939), straffesak, anke over dom A (advokat Halvard Helle) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Lasse Qvigstad)

Saken gjelder domfellelse for drap og grovt ran

Høyesteretts dom, 24.08.2011, HR-2011-01598-A, (sak nr. 2011/712), straffesak, anke over dom A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Runar Torgersen)

Straffutmåling - narkotika

Høyesteretts dom, 12.05.2011, HR-2011-00972-A, (sak nr. 2011/117), straffesak, anke over dom A (advokat Frode Sulland) mot Den offentlige påtalemyndighet)

Saken gjelder inndragning av motorsykkelramme

Høyesteretts dom, 05.05.2011, HR-2011-00916-A, (sak nr. 2010/2030), straffesak, anke over dom A (advokat Anders Brosveet) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Kjetil Omholt)

Saken gjelder straffutmåling - trusler

Høyesteretts dom, 24.01.2011, HR-2011-00156-A, (sak nr. 2010/1717), straffesak, anke over dom A (advokat Per S. Johannessen) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Lars Fause)

Plan- og bygningsloven § 110 første ledd nr. 2

Høyesteretts dom, 10.01.2011, HR-2011-00049-A, (sak nr. 2010/1605), straffesak, anke over dom A (advokat Gunnar K. Hagen) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland)

Utmåling av straff for vold mot politiet

Høyesteretts dom, 07.01.2011, HR-2011-00047-A, (sak nr. 2010/1761), straffesak, anke over dom Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Per Morten Schjetne) mot A (advokat Erik Keiserud)

Straff for advokatoppdrag som gikk ut på inndrive gjeld

Høyesteretts dom, 06.01.2011, HR-2011-00031-A, (sak nr. 2010/1148), straffesak, anke over dom A (advokat John Christian Elden), B (advokat Harald Stabell) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Lars Erik Alfheim)

Til toppen