Høyesteretts ankeutvalg - sivil

Saken gjelder særskilt sakskostnadsanke.

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 25.11.2011, HR-2011-02218-U, (sak nr. 2011/1806), sivil sak, anke over kjennelse Egeland Sveis og Sparebank 1 Skadeforsikring AS (advokat Stein Kleven) mot Gjensidige Forsikring ASA (advokat Torleiv Rike)

Saken gjelder foreldreansvar

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 14.11.2011, HR-2011-02107-U, (sak nr. 2011/1819), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Tone Galaasen) mot B (advokat Ragnhild Torgersen)

Omgjøring av fullstendig ankenektelse i sivil sak

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 14.10.2011, HR-2011-02059-U, (sak nr. 2011/1431), sivil sak, anke over dom Inger-Johanne Lislegaard mfl. (advokat Jørgen Bernhard Grønlie) mot Ingrid Elisabeth Weldingh Sturk mfl. (advokat Berit Heide) og Ansgar Heyerdahl-Simonsen (advokat Elsbeth Bergsland)

Midlertidig forføyning med pålegg om ikke å inngå anbudskontrakt

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 16.08.2011, HR-2011-01551-U, (sak nr. 2011/624), sivil sak, anke over kjennelse Tvisteloven § 30-3, jf. § 29-12 første ledd bokstav c, jf. § 29-21 andre ledd bokstav c Helse Sør-Øst RHF (advokat Morten Goller) mot ResMed Norway AS (advokat Thomas G. Naalsund)

Saka gjeld særskilte ankar over lagmannsrettens sakskostnadsavgjerd

Høgsteretts ankeutvals orskurd 16.08.2011, HR-2011-01550-U, (sak nr. 2011/974), sivil sak, anke over orskurd Wilfred Rohde Garder (advokat Kåre Idar Moljord) mot Ole Christian Schrøder og Ruth Schrøder (advokat Morten Steenstrup) Werg AS (advokat Fred Arne Gade) mot Ole Christian Schrøder og Ruth Schrøder (advokat Morten Steenstrup) Anne Sophie Aarheim (advokat Harald S. Kobbe) Ole Christian...

Begjæring om utsatt iverksettelse av omsorgsovertakelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 15.07.2011, HR-2011-01419-U, (sak nr. 2011/1188), sivil sak, anke over kjennlese Tvisteloven § 36-2 tredje ledd A (advokat Håkon Halvorsen) mot X kommune (advokat Kjell Holst Sæther) B (advokat Hogne Skjerpe) mot X kommune (advokat Kjell Holst Sæther)

Begjæring om utsatt iverksettelse av omsorgsovertakelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 15.07.2011, HR-2011-01419-U, (sak nr. 2011/1188), sivil sak, anke over kjennlese Tvisteloven § 36-2 tredje ledd A (advokat Håkon Halvorsen) mot X kommune (advokat Kjell Holst Sæther) B (advokat Hogne Skjerpe) mot X kommune (advokat Kjell Holst Sæther)

Saken gjelder erklæring om partshjelp

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, HR-2011-00896-U, (sak nr. 2011/366), sivil sak, anke over dom Karin H. Johansen (advokat Pål Behrens) mot ÆGjensidige Forsikring ASA (advokat Lars Holo)

Saken gjelder avskjæring av bevis i sivil sak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 19.05.2011, HR-2011-01019-U, (sak nr. 2011/787), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Kjetil Edvardsen), Fagforbundet, Norsk Transportarbeiderforbund, El og it forbundet ( alle partshjelper) (advokat Sigurd-Øyvind Kambestad)

Saken gjelder spørsmål om habilitet

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 07.04.2011, HR-2011-00754-U, (sak nr. 2011/249), sivil sak, habilitet Gunnar Nordhus (advokat Nils Edvard Thorsted Stenersen)

Spørsmål om deling av sakskostnader

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 13.05.2011, HR-2011-00980-U, (sak.nr. 2011/617), sivil sak, anke over kjennelse A og B (advokat Jørn Hergot) mot C (advokat Bjørn H. Wikasteen)

Spørsmål om sak skal stanses etter tvisteloven § 16-18

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse og beslutning, 24.03.2011, HR-2011-00623-U, (sak nr. 2011/266), sivil sak, anke over dom og begjæring om stansing Dag Solberg mfl. (advokat Trond Stang) mot Edgar Gjerstad AS under avvikling (advokat Ann Gunn Edvardsen)

Begjæring om gjenåpning av lagmannsrettens dom

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 04.03.2011, HR-2011-00482-U, (sak nr. 2011/71), sivil sak, anke over kjennelse Phuket Property Establishment Co. Ltd. (advokat Leif Tomas Vik) mot Astrid Burdal Klevstul (advokat Fredrik Gisholt)

Saka gjeld kravsmål om utlegg

Høgsteretts ankeutvals orskurd, 04.02.2011, HR-2011-00269-U, (sak nr. 2010/2076), sivil sak, anke over orskurd Howard Browman (advokat Rune Valaker) mot Inter-Research (advokat Fredrik Gisholt)

Saken gjelder sakskostnadsavgjørelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 20.01.2011, HR-2011-00148-U, (sak nr. 2010/1923), sivil sak, anke over kjennelse Steni AS (advokat Morten Steenstrup) mot Sundolitt AB (advokat Geir Kielland)

Til toppen