Anke over lagmannsrettens avgjørelse av midlertidig bosted frem til hovedsaken er endelig avgjort

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 17.02.2011, HR-2011-00390-U, (sak nr. 2011/268), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Nils Arild Istad) mot B (advokat Kjersti Gjellesvik)

Dommere: Matningsdal, Bårdsen, Normann

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen