Anke over lagmannsrettens beslutning om ikke å fremme anke i sak om barnevern

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 2.2.2011, HR-2011-00247-U, (sak nr. 2011/178), sivil sak, anke over beslutning

A og B (advokat Aage Mjeldheim) mot X kommune (advokat Roar Vegsund)

Dommere: Tjomsland, Utgård, Falkanger

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen