Anken gjelder kjennelse om fordeling av kjøpesum etter tvangssalg

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 14.04.2011, HR-2011-00825-U, (sak nr. 2011/393), sivil sak, anke over kjennelse

Per Arne Polsrød (advokat Arne Meltvedt) mot Norges Handicapforbund (advokat Stine Snertingdalen)

Dommere: Skoghøy, Stabel, Webster

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen