Avvisning av søksmål på grunn av oversittelse av søksmålsfrist

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 14.10.2011, HR-2011-01939-U, (sak nr. 2011/1540), sivil sak, anke over kjennelse

Inge Vabekk (advokat Ole Gramstad Jensen) mot Staten v/Skatt øst (advokat Tore Skar)

Dommere: Stabel, Øie, Falkanger

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen