Begjæring om gjenåpning av lagmannsrettens dom

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 04.03.2011, HR-2011-00482-U, (sak nr. 2011/71), sivil sak, anke over kjennelse

Phuket Property Establishment Co. Ltd. (advokat Leif Tomas Vik) mot Astrid Burdal Klevstul (advokat Fredrik Gisholt)

Dommere: Gjølstad, Møse, Falkanger

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen