Omgjøring av fullstendig ankenektelse i sivil sak

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 14.10.2011, HR-2011-02059-U, (sak nr. 2011/1431), sivil sak, anke over dom

Inger-Johanne Lislegaard mfl. (advokat Jørgen Bernhard Grønlie) mot Ingrid Elisabeth Weldingh Sturk mfl. (advokat Berit Heide) og Ansgar Heyerdahl-Simonsen (advokat Elsbeth Bergsland)

Dommere: Falkanger, Normann, Bull

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen