Saka gjeld kravsmål om omgjering for avvisingsorskurd gitt med urette

Høgsteretts ankeutvals orskurd, 28.04.2011, HR-2011-00866-U, (sak nr. 2011/335), sivil sak, begjæring om omgjøring

Advokat Erling Moss

Dommarane Utgård, Stabel, Matheson

Les heile orskurden

Til toppen