Saka gjeld kravsmål om utlegg

Høgsteretts ankeutvals orskurd, 04.02.2011, HR-2011-00269-U, (sak nr. 2010/2076), sivil sak, anke over orskurd

Howard Browman (advokat Rune Valaker) mot Inter-Research (advokat Fredrik Gisholt)

Dommarane Utgård, Stabel, Matheson

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen