Saka gjeld salærfastsetjing til bistandsadvokat i sak som er omfatta av stykkprisforskrifta

Høgsteretts ankeutvals orskurd 15.08.2011, HR-2011-01552-U, (sak nr. 2011/1101), sivil sak, anke over beslutning

Advokat Karen Forbrigd (advokat John Christian Elden)

Dommarane: Gjølstad, Matningsdal, Utgård

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen