Saka gjeld særskilte ankar over lagmannsrettens sakskostnadsavgjerd

Høgsteretts ankeutvals orskurd 16.08.2011, HR-2011-01550-U, (sak nr. 2011/974), sivil sak, anke over orskurd

Wilfred Rohde Garder (advokat Kåre Idar Moljord) mot Ole Christian Schrøder og Ruth Schrøder (advokat Morten Steenstrup)

Werg AS (advokat Fred Arne Gade) mot Ole Christian Schrøder og Ruth Schrøder (advokat Morten Steenstrup) Anne Sophie Aarheim (advokat Harald S. Kobbe)

Ole Christian Schrøder og Ruth Schrøder (advokat Morten Steenstrup) mot Wilfred Rohde Garder (advokat Kåre Idar Moljord) og Werg AS (advokat Fred Arne Gade)

Anne Sophie Aarheim (advokat Harald S. Kobbe) mot Wilfred Rohde Garder (advokat Kåre Idar Moljord) og Werg AS (advokat Fred Arne Gade)

Dommarane: Gjølstad, Matningsdal, Utgård

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen