Saken gjelder anke over Hålogaland lagmannsretts kjennelse 30.09.2011

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 14.11.2011, HR-2011-02107-U, (sak nr. 2011/1819), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Tone Galaasen) mot B (advokat Ragnhild Torgersen)

Dommere: Skoghøy, Tønder, Endresen

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen