Saken gjelder anke over avvisning av motsøksmål fremsatt etter utløpet av søksmålsfristen i barnevernloven § 7-24 annet ledd

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 30.09.2011, HR-2011-01842-U, (sak nr. 2011/1541), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Gier Jøsendal) mot X kommune (advokat Ragnhild Øverland)

Dommere: Gjølstad, Stabel, Normann

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen