Saken gjelder anke over fastsettelse av salær til rettsoppnevnt sakkyndig

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 16.12.2011, HR-2011-02350-U, (sak nr. 2011/1887), sivil sak, anke over beslutning

A (advokat Steinar Winther Christensen) mot B

Dommere: Tjomsland, Øie, Webster

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen