Saken gjelder anke over lagmannsrettens kjennelse i sak om gjenåpning

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 09.05.2011, HR-2011-00933-U, (sak nr. 2011/582), sivil sak, anke over kjennelse

Svein Morset (advokat Inge E. Grøndalen) mot Per Modulf Furan (advokat Ola Oldren) og Noralf Guldseth og Lars Johnsen (advokat Liv Grøtte)

Dommere: tjomsland, Matheson, Falkanger

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen