Saken gjelder anke over lagmannsrettens kjennelse vedrørende avvisning

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 10.10.2011, HR-2011-01900-U, (sak nr. 2011/1396), sivil sak, anke over kjennelse

A og B mot C kommune (advokat Jan Velund)

Dommere: Øie, Falkanger, Normann

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen