Saken gjelder anke over lagmannsrettens midlertidige avgjørelse i sak om daglig omsorg og samvær

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 24.11.2011, HR-2011-02197-U, (sak nr. 2011/1860), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Asgeir Thomassen) mot B (advokat Knut Harald Braathen)

Dommere: Tønder, Endresen, Matheson

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen