Saken gjelder anke over lagmannsrettens vurdering av tvistegjenstandens verdi

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 20.06.2011, HR-2011-01224-U, (sak nr. 2011/845), sivil sak, anke over beslutning

A AS (advokat Truls Johannesen) mot B (advokat Paul Høgseth)

Dommere: Stabel, Bårdsen, Møse

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen