Saken gjelder ansvar for sakskostnader etter at begjæring om offentlig skifte av felleseie ble trukket.

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 17.02.2011, HR-2011-00392-U, (sak nr. 2011/11), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Stein E. Hove) mot B (advokat Bente Mostad Tjugum)

Dommere: Matningsdal, Bårdsen, Normann

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen