Saken gjelder avvisning av begjæring om å gjenoppta trygdesak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse og beslutning, 19.10.2011, HR-2011-01952-U, (sak nr. 2011/1414), sivil sak, anke over dom

A (advokat Siri Øvstebø) mot Kommunal Landspensjonskasse (advokat Thomas G. Naalsund)

Dommere: Gjølstad, Normann, Bull

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen