Saken gjelder avvisning av klage over utleggsforretning

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 18.05.2011, HR-2011-01012-U, (sak nr. 2011/675), sivil sak, anke over kjennelse

Torkjel Alsaker (advokat Per Johan Sjong Larsen) mot Gjensidige Forsikring BA (advokat Jens Lind)

Dommere: Tjomsland, Øie, Endresen

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen