Saken gjelder begjæring om gjenåpning av Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 8. juni 2010

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 07.12.2011, HR-2011-02284-U, (sak nr. 2011/1754), sivil sak, begjæring om gjenåpning

A mot B (advokat Rolf B. Nybakk)

Dommere: Indreberg, Webster, Bull

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen