Saken gjelder begjæring om gjenåpning av kjennelse av Høyesteretts ankeutvalg

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 19.05.2011, HR-2011-01021-U, (sak nr. 2011/548), sivil sak, begjæring om gjenåpning

Sør Trans AS mot Basilio Monteiro (advokat Pål A. Eide)

Dommere: Tjomsland, Endresen, Matheson

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen