Saken gjelder begjæring om midlertidig forføyning i forbindelse med vedtak om plikt til utreise i utlendingssak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 25.11.2011, HR-2011-02213-U, (sak nr. 2011/1786), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Fredrick Andersen) mot staten v/Utlendingsnemnda (advokat Christian F. Galtung)

Dommere: Tønder, Endresen, Matheson

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen