Saken gjelder begjæring om oppfriskning for fristoversittelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 18.06.2011, HR-2011-01223-U, (sak nr. 2011/856), sivil sak, begjæring om oppfriskning

Terje Andreassen mot DnB Nor Bank ASA mfl. (advokat Hilde Larsson)

Dommere: Schei, Stabel, Bull

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen