Saken gjelder begjæring om tilleggsavgjørelse etter tvisteloven § 19-9 første ledd

Høyesteretts ankeutvalgs tilleggskjennelse, 08.02.2011, HR-2011-00280-U, (sak nr. 2010/1955), sivil sak, begjæring om gjenåpning

Tandberg Radiofabrikk AS (advokat Terje Sverdrup Mår) mot Active 24 AS (advokat Borgar Høgetveit Berg)

Dommere: Tjomsland, Stabel, Falkanger

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen