Saken gjelder begjøring om tvangssalg av festerett med bebyggelse på grunnlag av utleggspant i festeretten

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 12.04.2011, HR-2011-00793-U, (sak nr. 2011/564), sivil sak, anke over kjennelse

John Jonassen mot John Kristen Holden og Randi Holden

Dommere: Skoghøy, Stabel, Webster

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen