Saken gjelder bla. anke over avvisning på grunn av oversittelse av ankefrist

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 08.12.2011, HR-2011-02298-U, (sak nr. 2011/1573), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Thomas Thorstensen) mot Amfa Finans AB NUF (advokat Jørgen Bernhard Grønlie)

Dommere: Endresen, Matheson, Noer

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen