Saken gjelder forhåndsutlodning (delutlodning) fra dødsbo

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 01.11.2011, HR-2011-02022-U, (sak nr. 2011/1548), sivil sak, anke over kjennelse

John F. Knutsen (advokat Morten Steenstrup) mot Gjertrud Pande mfl. (advokat Nicolai Klever)

Dommere: Skoghøy, Tønder, Matheson

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen