Saken gjelder innsigelser mot en begjæring om tvangsfravikelse av fast eiendom

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 28.09.2011, HR-2011-01820-U, (sak nr. 2011/1452), sivil sak, anke over kjennelse

Erik Hafstad mot Sparebanken Sogn og Fjordane (advokat Øystein Vasset)

Dommere: Falkanger, Normann, Bull

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen