Saken gjelder krav om overføring av grunnbokshjemmel

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 09.06.2011, HR-2011-01174-U, (sak nr. 2011/716), sivil sak, anke over kjennelse

Ørjan Andre Moss Vågenes mot Pål Andersen

Dommere: Schei, Bårdsen, Bull

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen