Saken gjelder krav om sikkerhetsstillelse for sakskostnadsansvar i Høyesterett etter tvisteloven § 20-11

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 30.09.2011, HR-2011-01835-U, (sak nr. 2011/1362), sivil sak, anke over kjennelse

Arntzen de Besche Advokatfirma AS  og advokan Fred Arne Gade (advokat Kåre Idar Moljord) mot Atle Lygren (advokat Audun L. Bollerud)

Dommere: Falkanger, Normann, Bull

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen