Saken gjelder lagmannsrettens ankenektelse etter tvisteloven § 29-13 andre ledd

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 27.06.2011, HR-2011-01277-U, (sak nr. 2011/977), sivil sak, anke over beslutning

John F. Knutsen mot Gjertrud Pande mfl. (advokat Nicolai Klever), Knut Knutsens dødsbo (advokat Johan Nygård) og Tore Omdahl 

Dommere: Schei, Stabel, Bårdsen

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen