Saken gjelder lagmannsrettens avgjørelse av sakskostnadene i en kontraktsrettslig tvist

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 13.05.2011, HR-2011-00983-U, (sak nr. 2011/766), sivil sak, anke over kjennelse

Mørenot AS (advokat Ole-Reinhart Notø) mot BerCom AS (advokat Kristian Huser)

Dommere: Skoghøy, Bårdsen, Matheson

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen