Saken gjelder lagmannsrettens avgjørelse av sakskostnader i anke over dom

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 13.05.2011, HR-2011-00979-U, (sak nr. 2011/739), sivil sak, anke over kjennelse

Bergen kommune (advokat Karstein Rye) mot Hordvikhavn Båtlag (advokat Christian S. Mathiassen)

Dommere: Tjomsland, Skoghøy, Bårdsen

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen