Saken gjelder lagmannsrettens beslutning om rettsgebyr

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 15.11.2011, HR-2011-02117-U, (sak nr. 2011/1711), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Ola Viken)

Dommere: Skoghøy, Tønder, Endresen

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen