Saken gjelder sakskostnadsavgjørelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 20.01.2011, HR-2011-00148-U, (sak nr. 2010/1923), sivil sak, anke over kjennelse

Steni AS (advokat Morten Steenstrup) mot Sundolitt AB (advokat Geir Kielland)

Dommere: Tjomsland, Stabel, Falkanger

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen