Saken gjelder særskild anke over lagmannsrettens avgjørelse av sakskostnader i sak som ble hevet

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 21.12.2011, HR-2011-02380-U, (sak nr 2011/1788), sivil sak, anke over kjennelse

Staten v/Utlendingsnemnda (advokat Ingrid Skog Hauge) mot A (advokat Tine Larsen)

Dommere: Tjomsland, Stabel, Bull

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen