Saken gjelder særskilt anke over lagmannsrettens avgjørelse av sakskostnader i anke over dom

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 16.11.2011, HR-2011-02127-U, (sak nr. 2011/1782), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Nils Arild Istad) mot B (advokat Arvid Sjødin)

Dommere: Endresen, Matheson, Noer

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen