Saken gjelder særskilt anke over lagmannsrettens avgjørelse av sakskostnader

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 21.11.2011, HR-2011-02164-U, (sak nr. 2011/1844), sivil sak, anke over beslutning

A (advokat Sol Elden) mot B (advokat Mette Yvonne Larsen)

Dommere: Skoghøy, Tønder, Endresen

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen