Saken gjelder særskilt anke over lagmannsrettens sakskostnadsavgjørelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 15.04.2011, HR-2011-00850-U, (sak nr. 2011/541), sivil sak, anke over kjennelse

DnB NOR Bank ASA (advokat Andreas Stang Lund) mot Ellen Vera Grøgaard (advokat Andreas Galtung)

Dommere: Tjomsland, Utgård, Møse

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen