Saken gjelder særskilt anke over lagmannsrettens sakskostnadsavgjørelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 15.06.2011, HR-2011-01206-U, (sak nr. 2011/911), sivil sak, anke over kjennelse

Mandal Fliseservice (advokat Iren Bendvold Krodemansch) mot Metody Jozef Szuszkiewicz (advokat Atle Berentsen)

Dommere: Bårdsen, Møse, Bull

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen