Saken gjelder særskilt anke over sakskostnadsavgjørelsen i dom fra lagmannsretten

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 29.07.2011, HR-2011-01488-U, (sak nr. 2011/993), sivil sak, anke over kjennelse

Gry Helene Støland (advokat Leif Ericsson) mot Kongsberg Bilsenter AS (advokat Stede G. Nilsen)

Dommere: Møse, Normann, Bull

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen