Saken gjelder særskilt anke over sakskostnadsavgjørelsen i dom fra lagmannsretten

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 14.10.2011, HR-2011-01941-U, (sak nr. 2011/1570), sivil sak, anke over kjennelse

Dagfinn Ødegård (advokat Jan Roar Fløttre) mot Inger Stensrud Bjertnes (advokat Jarl Borgvin Dørre)

Dommere: Stabel, Falkanger, Normann

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen