Saken gjelder særskilt anke over sakskostnadsavgjørelsen i en sak om pengekrav

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 16.09.2011, HR-2011-01735-U, (sak nr. 2011/1354), sivil sak, anke over kjennelse

Arild Bakke Kvam (advokat siri Fjeld-Nielsen) mot Bjørn Haugan (advokat Hasse Benberg)

Dommere: Matningsdal, Webster, Noer

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen